Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Moč in toplotni tok

Spoznali smo že, da moč lahko zapišemo kot količino dela, ki ga telo opravi v enoti časa $P=\frac {A}{t}$. Telo je močnejše, če za opravljanje enake količine dela potrebuje krajši čas oziroma če v enakem času opravi več dela. Enota za moč je watt ($\rm{\frac{J}{s}=W}$).

Vaja

Toplotni tok

Povedali smo že, da toplota prehaja s telesa z višjo temperaturo na telo z nižjo temperaturo. To se dogaja tako dolgo, dokler temperaturi obeh teles ne postaneta enaki. Pri tem pa je od snovi, iz katerih sta obe telesi sestavljeni, odvisno, kako dolgo bo ta proces trajal. Toplotni tok je količina, ki nam pove, koliko toplote telo odda svoji okolici (npr. drugemu telesu) v enoti časa. Označimo ga s črko $P$, enako kot moč. Velja $$P=\frac{Q}{t}.$$ Tudi toplotni tok merimo v wattih, saj tudi toploto merimo v joulih, enako kot delo $\rm {\frac{J}{s}=W}$.

toplotni tok skozi stene

Na sliki vidimo dve hiši, ki imata različno debelo izolacijo. V hiši s tanjšo izolacijo (desna stran) imamo večji toplotni tok navzven kot v levi hiši, ki ima debelejšo izolacijo. V istem času torej iz desne hiše uide več toplote kot iz leve, zato jo moramo nadomestiti s segrevanjem. To pomeni, da imamo v levi hiši manjše stroške z ogrevanjem (če sta hiši enako veliki).

<NAZAJ
>NAPREJ133/235