Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Moč in toplotni tok označujemo z isto črko $P$, saj oba merimo v wattih. Toplotni tok je toplota, ki jo telo prejme ali odda v časovni enoti $P=\frac{Q}{t}$. Več kot je toplote, ki v nekem časovnem obdobju preide z enega telesa na drugo, večji je toplotni tok. Toplotni tok je usmerjen od telesa z višjo temperaturo k telesu z nižjo temperaturo. Traja tako dolgo, dokler se temperaturi obeh teles ne izenačita. Kako dolgo to traja, je odvisno od tega, kakšna je snovna sestava obeh teles, ali sta telesi v neposrednem stiku in kako toplotni tok prehaja z enega telesa na drugo. Poznamo namreč tri načine prehajanja toplote. Toplotno prevajanje je proces, kjer toplota prehaja med dvema snovema po nekem mediju, ki ju povezuje. Toplotni tok med notranjostjo hiše in njeno zunanjostjo teče skozi zid. Toplotni tok med našim telesom in zunanjostjo teče skozi obleko.

Konvekcija predstavlja toplotni tok v tekočinah, ko se tekočina pri toplotnem izvoru segreje in razredči ter nato dviga in počasi hladi. Hladnejša tekočina, ki je gostejša, se spušča proti izvoru toplote, kjer se segreje in nato spet dviga. Ta proces je značilen za kuhanje, opazimo ga tudi doma pri izvorih toplote (npr. peč in radiatorji).

Sevanje je način prenosa toplote, ki je možen tudi brez vmesnega medija. Dogaja se tudi v brezzračnem prostoru. Temperatura, na katero se neka snov lahko segreje, je odvisna tudi od barve snovi. Temnejša barva absorbira več sevanja kot svetlejša, zato se taka snov bolj segreje. Bela barva dobro odbija sevanje, zato smo poleti najraje oblečeni v svetla oblačila.

<NAZAJ
>NAPREJ137/235