Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

Koliko toplote bo oddal v okolico radiator v pol ure, če je njegov toplotni tok enak $1500\,\rm W$?

Toplotni tok in toplota sta povezana z enačbo $P=\frac{Q}{t}$. Izračunati želimo, koliko toplote odda radiator, če poznamo njegov toplotni tok. Če želimo iz prejšnje enačbe izraziti toploto $Q$, moramo enačbo na obeh straneh množiti s časom $t$. In dobimo $Q=P t$. Zdaj lahko v enačbo vstavimo znane vrednosti $Q=1500\, \rm{\frac{J}{s}}  1800\, \rm s =2,7\, \rm{MJ} $.

Povedali smo, da je toplotni tok odvisen od snovi, skozi katero prehaja. Izolatorji (stiropor, kamena volna, zrak, les ...) slabo prepuščajo toploto, zato skozi njih teče majhen toplotni tok. Snovi, kot sta voda in železo, pa dobro prepuščajo toploto, zato so dobri toplotni prevodniki.

Naštej nekaj primerov uporabe toplotnih prevodnikov in izolatorjev!

Prevajanje toplote

Omenili smo, da ločimo tri načine toplotnega toka. Prvega imenujemo prevajanje. Spoznali smo ga že v uvodnem filmu. Gre za to, da toplota prehaja z enega telesa na drugo telo preko toplotnega prevodnika. V filmu vidimo, da je kovina dober toplotni prevodnik, saj se kovinska žlica hitreje segreva. Les je slab toplotni prevodnik, zato se počasneje segreva. To lahko poskusimo tudi na "svoji koži". Vzemimo v roke kovinsko žlico in leseno kuhalnico, ter ju prislonimo na lice. Zdi se nam, kot da bi bila žlica hladnejša od kuhalnice, čeprav imata obe enako temperaturo. To se nam dozdeva zato, ker je žlica boljši toplotni prevodnik in toploto z našega lica hitreje odvaja kot les.

Kako je s toplotnim tokom naših oblačil pozimi? Razloži!

<NAZAJ
>NAPREJ134/235