Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Vpliv enega telesa na drugo telo v fiziki imenujemo sila. V tem primeru poimenujemo pojav električna sila.

Izračunamo jo s formulo $F=\frac{e_1 \cdot e_2}{4\pi\epsilon_0 \cdot r^2}$. V števcu imamo produkt nabojev teles. V imenovalcu pa je produkt kvadrata razdalje med telesoma in konstant, katerih vrednosti sta $\pi = 3,1415\dots$ in $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}\rm{\frac{As}{Vm}}$.

V tem prikazu si lahko ogledaš, kako se spreminja velikost sile v odvisnosti od razdalje med telesoma. Ker imata telesi enak naboj, oba imata namreč negativen naboj, se odbijata. Prav tako lahko vidiš iz prikaza, da čim bliže sta telesi, tem večja je sila.

 

Poskusi

Naelektritev teles

Cilji:

Kot si spoznal pri kemiji, je snov sestavljena iz atomov in ti lahko zato, da se povežejo z drugimi atomi v snov, izgubijo ali pa sprejmejo elektrone. V nekaterih vezeh atomi oddajo elektrone in sami postanejo pozitivno nabiti. Oddani elektroni pa so med njimi in ustvarjajo oblak elektronov, ki je negativno nabit. Tako med atomi in oblakom elektronov deluje privlačna električna sila.

Nekatera telesa imajo lastnost, da se ob drgnjenju ob neko drugo snov naelektrijo. Naelektritev je postopek prenosa naboja z enega telesa na drugo telo. Glavnik, ki smo ga potegnili skozi lase, smo naelektrili. Prav tako pa so se zaradi prenosa naboja naelektrili lasje.

Potrebščine:

  • plastičen glavnik
  • papirčki, velikosti $5\times5\;\rm{mm}$

Koščke papirja postavi na ravno podlago. Zdaj vzemi v roke plastični glavnik in ga drgni ob lase približno $30$ sekund. Kaj se zgodi, ko glavnik približaš papirčkom? Z glavnikom se približaj koščkom papirja, ne da bi se jih dotaknil. Pojasni pojav.

<NAZAJ
>NAPREJ149/235