Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
6.

Še enkrat si oglej video z nabitim balonom na strani Poskusi. Zakaj se balon prilepi ob steno?

7.

Razmisli o silah med nabitimi telesi na spodnjih slikah, če veš, da ista barva telesa pomeni tudi istoznačno naelektrenost teles. Kaj lahko rečeš o narisanih silah (velikosti, o smeri) med posameznimi pari?

8.

Izračunaj sile in izberi pravilne trditve.

Delci so postavljeni, kot je prikazano na slikah pri prejšnji nalogi, in sicer:

  • Delca A in B imata oba negativen naboj z velikostjo $1\;\rm{C}$ in sta med seboj oddaljena $1\;\rm{m}$.
  • Delca C in D imata oba pozitiven naboj z velikostjo $2\;\rm{C}$ in sta med seboj oddaljena $2\;\rm{m}$.
  • Delec E ima negativen naboj z velikostjo $3\;\rm{C}$ in je na razdalji $3\;\rm{m}$ od delca F, ki ima pozitiven naboj z velikostjo $3\;\rm{C}$.

9.

Kakšne so sile med delci?

<NAZAJ
>NAPREJ155/235