Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Elektroskop

Elektroskop je analogna naprava za merjenje električnega naboja. Zgrajen je iz dveh ploščic, ki sta obešeni na kovinsko palico. Ena je trdno vpeta, druga pa vrtljiva okoli svojega središča. Če se dotaknemo elektroskopa z naelektreno stekleno palico, ki smo jo prej preko drgnenja naelektrili, se lističa oz. kazalca odklonita drug od drugega.

Ob drgnjenju steklene palice ob svileno krpo smo palici dovedli naboj. Naboj, ki smo ga dovedli, se je razporedil po stekleni palici. Ko smo stekleno palico približali elektroskopu, se je naboj s palice prenesel na lističa elektroskopa in zaradi odbojne sile med njima se ta odklonita drug od drugega.

Influenca

Nosilci naboja v snovi so lahko zelo gibki. Tak primer so elektroni (negativno nabiti delci) v kovinah in elektrolitske raztopine, ki imajo proste katione (pozitivno nabiti delci) in anione (negativno nabiti delci). Kadar takemu telesu, ki je navzven električno nevtralno, približamo drugo nabito telo, se na njem naboj prerazporedi. In sicer: na stran, ki je bližja nabitemu telesu, se pomakne nasprotni naboj. Enak naboj pa se pomakne na nasprotno stran.

<NAZAJ
>NAPREJ152/235