Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kratki stik in varovalka

Če priključka na bateriji povežemo z žico, kmalu občutimo, da se tako baterija kakor žica zelo hitro segrevata. Taki vezavi, kjer električni krog sestavljata zgolj izvir in vodnik in v krogu ni vezanega nobenega porabnika, pravimo kratki stik. Toku, ki steče, pa pravimo kratkostični tok. V praksi se kratkemu stiku izogibamo in se pred njim zavarujemo z električnimi varovalkami.

 

     
Taljivi varovalki                Avtomatična varovalka

 

Taljive varovalke so sestavljene iz porcelanastega ohišja, kremenčevega peska in tanke žice v notranjosti. Vloga varovalke v električnem krogu je, da se pri prevelikem toku tanka žica znotraj varovalke stali in prekine električni krog. S tem zavarujemo različne naprave pred prevelikim električnim tokom, kar bi lahko naprave poškodovalo ali celo uničilo.  

Danes taljive varovalke nadomeščamo z avtomatskimi varovalkami, ki jih lahko ob izklopu ponovno vklopimo in tako uporabljamo dalj časa.

V naslednjem prikazu si lahko ogledaš, kako deluje varovalka. Dokler je v električni krog vpet uporabnik, teče električni tok normalno, ko pa pride do kratkega stika, pa se žička v varovalki stali in prekine krog.

<NAZAJ
>NAPREJ160/235