Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Usmerjeno gibanje nabitih delcev imenujemo električni tok. Za to potrebujemo električni krog, ki ga sestavljajo izvir napetosti (baterija ali generator), vodnik in porabnik. V izoliranem električnem krogu je število nosilcev naboja zmeraj enako. To imenujemo Zakon o ohranitvi naboja.

Snovi, po katerih teče električni tok, imenujemo električni prevodniki. Tiste, po katerih pa ne more teči, pa imenujemo električni izolatorji. Prevodniki so kovine, izolatorji pa guma, steklo, papir.

Električni tok povzroča magnetne, svetlobne, toplotne in kemijske učinke.

Temu, da sta v vezavi električnega kroga povezana zgolj izvir in vodnik, pravimo kratki stik. Toku, ki pri tem steče, pa kratkostični tok.

<NAZAJ
>NAPREJ162/235