Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Električni upor zadržuje tok nabojev po vodniku.

Odvisnost električnega upora

Opravili bomo poskus, s katerim bomo ugotavljali, od katerih lastnosti je odvisen upor.

V električni krog bomo vezali upornike in žarnico. Najprej vežimo samo enega in opazujmo, kako sveti žarnica. Zdaj vežimo temu uporniku enak upornik, in sicer zaporedno za njim. Opazuj, kako sveti žarnica zdaj.

Zdaj zložimo oba upornika tako, da sta njuni žici vzporedni. Kako sveti žarnica zdaj.

V naslednjem videu si lahko ogledaš predhodni poskus.  

Ugotovimo, da ko smo povečali presek upornika, se je upor zmanjšal (zmanjšal, povečal). Ko pa smo upornik podaljšali, pa se je upor povečal (zmanjšal, povečal).

Ta spoznanja zapišemo matematično z enačbo $R = \zeta \frac{l}{S}$. Člen $\zeta$ v enačbi je specifični upor. Razberemo ga iz tabel in je za vsako snov drugačen.

<NAZAJ
>NAPREJ172/235