Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Potresi

Vzroki za nastanek potresov so izbruhi ognjenikov, plazovi in eksplozije bomb, najmočnejše potrese pa povzroči premikanje tektonskih plošč. Na območjih, kjer se plošče stikajo in drsijo druga ob drugi, pride do močnega trenja. Napetosti v kamninah naraščajo, dokler ne počijo in pride do hitrega zdrsa. Tresljaji, ki pri tem nastanejo, se skozi tla širijo kot potresni valovi in jih na površju zaznamo kot potres.

Hipocenter in epicenter potresaVečina potresov ima žarišče ali {hipocenter;Žarišče potresa v Zemljini notranjosti. Od tu se potresni valovi širijo v vse smeri.} v globini od 5 do 30 km, lahko pa tudi do 700 km globoko. Potresni valovi se iz žarišča širijo v vse smeri. Potresne sunke čutimo le, če potresni valovi dosežejo površje. Najmočnejši so v nadžarišču ali {epicentru;Mesto na Zemljinem površju, ki leži nad hipocentrom; tam je potres najmočnejši.} − točki na Zemljinem površju, navpično nad žariščem potresa.

Potrese in z njimi povezane pojave preučuje seizmologija. Naprava, s katero zaznavamo potrese, je seizmograf.
Magnituda ali moč potresa nam pove, koliko energije se je sprostilo ob potresu. Za določitev jakosti potresa uporabljamo več potresnih lestvic. Z {Richterjevo lestvico;Po ameriškem seizmologu C. F. Richterju.} določamo {jakost potresa;Lestvica ima devet stopenj. Vsaka stopnja na lestvici pomeni tridesetkrat več sproščene energije in desetkrat večji premik tal.} glede na magnitudo. Od leta 1992 (v Sloveniji od leta 1995) je v uporabi 12 stopenjska evropska makroseizmična lestvica (EMS), s katero določamo intenziteto potresa. Z njo določimo učinke potresa na predmete, ljudi, zgradbe in naravo. Ker opisuje, kaj se je ob potresu zgodilo, je to za prebivalce pomembnejši podatek kot magnituda potresa, ki opisuje dogajanja v žarišču potresa.

Razmisli, od česa je odvisna intenziteta potresa.

Na svetu se letno sproži okrog 10.000 potresov. Večino zaznajo le seizmografi in nimajo učinkov na površje in zgradbe. Močnejši potresi imajo lahko katastrofalne posledice. Najhujše so tam, kjer je gostota poselitve velika, kjer ljudje niso poučeni o pravilnem ravnanju ob potresu in kjer stavbe niso protipotresno grajene. Potresi ne povzročajo škode samo na stavbah, prometnicah in komunalnih napravah, pač pa sprožajo podore, zemeljske plazove ter preusmerjajo tokove podzemnih in površinskih voda.

Potresi na oceanskem dnu povzročajo nastanek {cunamijev;Navadno rušilni morski val, ki nastane zaradi močnega podmorskega potresa z magnitudo več kot 7.}. Cunami ima zelo veliko valovno dolžino, zato na odprtem oceanu deluje kot val v plitvi vodi in ga, kljub veliki hitrosti 800 km/h ali več, morda sploh ne bi zaznali. Ko pa se približa obali, se njegova višina poveča, hitrost pa zmanjša. Valovi višine do 30 m so za oddaljena obalna naselja uničujoči celo v primerih, ko potresa, ki je vzrok njihovega nastanka, brez instrumentov sploh ne zaznamo.

Izberi pravilni odgovor.
Izraz cunami izvira iz japonščine in pomeni:

{Kaj lahko povzročijo potresi?;Potresi lahko povzročijo paniko med ljudmi, izgubo osebnega premoženja, splošno gospodarsko škodo, izbruh različnih bolezni zaradi slabših higienskih razmer, smrtne žrtve in poškodbe pri ljudeh in živalih.}

<NAZAJ
>NAPREJ21/320