Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

SESTAVA HIDROSFERE

Hidrosfera sestavlja pomemben del Zemljinega površja. Skupna količina vode je 1408 milijonov km3. Pojavlja se v vseh treh agregatih stanjih. Največ je tekoče vode, manj je je v trdni obliki (ledeni pokrovi, ledeniki, snežišča), najmanj pa v obliki vodnih hlapov v ozračju (oblaki). Čeprav se deleži vode v posameznih oblikah lahko malenkostno spreminjajo, ostaja količina vode na Zemlji vedno enaka.

Sestava hidrosfere

Voda v hidrosferi se ne razlikuje le po agregatnem stanju, pač pa tudi po kemični sestavi.

Kar 97,5 % vode v hidrosferi je slane. Poleg oceanov in morij je voda slana tudi v jezerih z malo ali brez odtoka.

Mrtvo morje je jezero, v katerem se zaradi majhnega pretoka sladke vode ter močnega izhlapevanja kopičijo minerali soli, zato je voda v jezeru zelo slana (28 %, povprečna slanost morske vode je 3,5 %).

Razmisli, kaj tako majhen delež sladke vode v hidrosferi pomeni za oskrbo prebivalstva.

Le 2,5 % vode v hidrosferi je sladke.

Led je prisoten v ledenih pokrovih okrog severnega in južnega tečaja, zamrznjenih tleh, gorskih ledenikih, visokogorskih snežiščih in ledenih gorah

Izberi pravilno trditev.

<NAZAJ
>NAPREJ150/320