Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

KAKOVOST VODA

Voda ima samočistilno sposobnost, vendar jo je človek ponekod onesnažil do te mere, da je le-ta močno zmanjšana. Kakovostno stanje vode se meri s kemijskimi in biološkimi parametri. 

Dobro kemijsko stanje vode je, če nobena povprečna letna vrednost koncentracije kemikalij (kadmij, živo srebro, endosulfan …) ne presega okoljskega standarda kakovosti, določenega z evropsko direktivo. Ekološko stanje vode je odraz kakovosti strukture in delovanja vodnih ekosistemov.

Ekološko stanje voda v Sloveniji

Katere reke v Sloveniji imajo zelo dobro in katere dobro ekološko stanje?

Slabše rezultate kemijskega in ekološkega stanja voda v Sloveniji lahko pripišemo komunalnim odplakam, kmetijskemu onesnaževanju, divjim odlagališčem, pomanjkanju čistilnih naprav in omejeni samočistilni sposobnosti, zlasti kraških voda.

Kakovost podzemnih voda je poleg kemijskega odvisna tudi od količinskega stanja vode v vodonosniku. V času majhnih zalog vode v vodonosniku je ta namreč veliko bolj občutljiv na onesnaženje kot v času obilnejših vodnih zalog. Zlasti vodonosniki, ki so plitko pod površjem, so zelo občutljivi na lokalne vire onesnaženja.

Dobro količinsko stanje podzemne vode je takrat, kadar gladina vode ne koleba preveč in omogoča kakovostno oskrbo tako prebivalstva kot ostalih (industrija, kmetijstvo) porabnikov vode.

Izberi dejavnike, ki vplivajo na slabo količinsko stanje podzemne vode.

vroče poletje, poletne nevihte, jesensko deževje, debela snežna odeja, izostanek pomladanskih padavin, debel sloj vodonosnika

<NAZAJ
>NAPREJ152/320