Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

KROŽENJE VODE V NARAVI

Kroženje vode je eden najpomembnejših naravnih sistemov, ki ga sproža Sončevo toplotno sevanje. 85 % vode izhlapi iz morja, preostanek iz voda in živih organizmov na kopnem. Večina vode, ki izhlapi iz morja, se vanj neposredno vrne v obliki padavin. Takemu kroženju vode pravimo mali vodni krogotok.

V oblakih, napolnjenih z vlago, je  nastal dež in voda se je vrnila nazaj v morje.

Kroženje vode, ki vključuje tudi kopno, imenujemo veliki vodni krogotok. Ta nastane, ko vlaga, ki jo vetrovi iznad morja prenašajo na kopno, v obliki padavin pade na tla. Ta voda nadzemno in podzemno odteka proti morju, del pa je s tal ali prek rastlin (evapotranspiracija) ponovno {izhlapi v ozračje;Izhlapevanje vode s tal imenujemo evaporacija, izhlapevanje vode prek rastlin pa transpiracija. Izhlapevajo lahko samo molekule čiste vode brez primesi.}.

Kroženje vode v naravi

Zaradi kroženja se voda nenehno obnavlja. Voda v ozračju se obnovi v povprečju vsakih nekaj dni, v rekah v tednu dni, v jezerih v nekaj letih, v podzemlju v več stoletjih in v oceanih v približno 3200 letih.

Razmerje med količino padavin in odtekanjem vode na eni strani ter izhlapevanjem vode na drugi imenujemo vodna bilanca.

<NAZAJ
>NAPREJ153/320