Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
12.

Koliko elektronov je v vseh d-orbitalah nekega atoma, če sta dve orbitali polno zasedeni, ostale orbitale pa so polovično zasedene?

13.

Dana je elektronska konfiguracija atoma nekega elementa. Dopolnite besedilo.

1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

V atomu tega elementa je 17 elektronov. Element ima simbol Cl in ime klor . Njegovi elektroni so razporejeni v 3 lupine, 5 podlupin in 9 orbital.

Elektronska konfiguracija na krajši način: [ Ne ] 3s 2 3p 5

Običajni ion tega elementa ima 18 elektronov in enako elektronsko konfiguracijo kot atom elementa Ar (simbol elementa).

14.

Dan je grafični prikaz elektronske konfiguracije atoma nekega elementa (zaradi omejene širine strani je prikaz v dveh vrsticah). Dopolnite besedilo. Vpišite ustrezne številke ter simbol in ime elementa.

 

V atomu tega elementa je 33 elektronov. Element ima simbol As in ime arzen . Njegovi elektroni so razporejeni v 4 lupine, 8 podlupin in 18 orbital.
15.

Ion nekega elementa ima masno število 25, v jedru pa 12 nevtronov. Vzbujeno stanje iona tega elementa ima elektronsko konfiguracijo 1s2 2s2 2p4 3s1 3p1.

Element ima simbol Al in ime aluminij . Ion tega elementa ima naboj 3+ . Elektronska konfiguracija tega iona v osnovnem stanju je [ Ne ].
<NAZAJ
>NAPREJ57/296