Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
1.

Naloge

Zakaj v mraku ne vidimo barv? Izberi najustreznejšo razlago!

2.

Razmisli o spodnjih trditvah in označi pravilne odgovore!

3.

Oglej si zgradbo molekule β-karotena. Razmisli o topnosti tega oranžnega barvila in izberi pravilne odgovore.

4.

Najprej si oglej videoizsek, ki prikazuje topnost β-karotena v vodi in heksanu. Opazuj, v katerem topilu je bolj topen. Nato v spodnjem besedilu dodaj manjkajoče besede.

Beta karoten je po svoji naravi nepolarna spojina (izberi: polarna, nepolarna). Zelo slabo topen je v vodi (izberi: vodi, heksanu), bolje topen je v heksanu (izberi: vodi, heksanu), ki je nepolarno (izberi: polarno, nepolarno) topilo.
<NAZAJ
>NAPREJ254/271