Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
5.

Dopolnite spodnjo tabelo!

Ime spojine Model molekule spojine
Racionalna formula Skupina spojin
pentan-1-ol

CH3CH2CH2CH2CH2OH

alkoholi
etanal
CH3CHO aldehidi

etanojska kislina

CH3COOH

karboksilne kisline

etil etanoat

CH3COOCH2CH3

estri
6.

Med spodnjimi alkoholi poiščite primarne, sekundarne in terciarne. Črke pod posameznimi alkoholi vnesite (po abecedi) na ustrezno mesto v tabeli.

vrsta alkohola
primarni
sekundarni
terciarni
črka
a b
c d
č e
<NAZAJ
>NAPREJ129/271