Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
13.

Dopolnite spodnje besedilo.

Molekula disaharida saharoze je sestavljena iz dveh monosaharidnih enot, iz glukoze in fruktoze .
Molekule glukoze se lahko povezujejo tudi v verige, nastanejo polisaharidi. Škrob in celuloza sta naravna polisaharida.
14.

Oglejte si spodnji film.

Katero lastnost škroba in celuloze smo primerjali s poskusom?

15.

Dopolnite spodnje besedilo.

Ogljikovi hidrati so sestavljeni iz ene ali več enot. Glede na število enot ogljikove hidrate delimo na monosaharide (ena enota), disaharide (dve enoti) in polisaharide (veliko enot). Glukozo, z molekulsko formulo C6H12O6 , na ta način uvrščamo med monosaharide .

16.

V naravi so molekule monosaharidov predvsem v ciklični obliki. Oglejte si spodnjo animacijo in dopolnite besedilo pod njo.

Animacija prikazuje nastanek ciklične oblike molekule glukoze .
Koliko členski obroč nastane? Nastane (z besedo) šestčlenski obroč.
<NAZAJ
>NAPREJ132/271