Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
7.

Izberite pravilno ime za spodnjo spojino, ki jo predstavlja formula.

8.

V stolpcu Vrelišče (°C) posameznim alkoholom pripišite ustrezne temperature vrelišča. Izbirate lahko med naslednjimi temperaturami vrelišča (°C):  65; 157; 78,5; 97,4; 137,3; 117,2. Dopolnite še manjkajoče podatke v tabeli.


Racionalna formula
Ime po IUPAC
nomenklaturi
Vrelišče (oC)
CH3OH metanol
65
CH3CH2OH etanol 78,5
CH3CH2CH2OH propan-1-ol
97,4
CH3CH2CH2CH2OH butan-1-ol 117,2
CH3CH2CH2CH2CH2OH pentan-1-ol 137,3
CH3CH2CH2CH2 CH2CH2OH heksan-1-ol 157
9.

Imenom posameznih kislin pripišite ustrezno črko, ki predstavlja vrednost za topnost posamezne kisline v vodi.

A         1–5 g/100 mL

B          10 g/100 mL

C         37 g/100 mL

Č         0,5–1,0 g/100 mL

Propanojska kislina
C
Butanojska kislina
B
Pentanojska kislina
A
Heksanojska kislina
Č
10.

Katera od molekulskih formul predstavlja aciklični nasičen alkohol?

<NAZAJ
>NAPREJ130/271