Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
11.

Oglejte si spodnje grafe, nato povežite posamezne trditve z ustreznim grafom.


Graf predstavlja Graf
Temperature vrelišča karboksilnih kislin (v oC) v naslednjem vrstnem redu: propanojska, butanojska, pentanojska, heksanojska. A
Relativne molekulske mase karboksilnih kislin v naslednjem vrstnem redu: propanojska, butanojska, pentanojska, heksanojska. B
Topnost karboksilnih kislin v vodi (v g/mL) v naslednjem vrstnem redu: propanojska, butanojska, pentanojska, heksanojska. C
12.

Razmislite, ali vsebuje stvar na sliki več škroba ali celuloze. Dopolnite tabelo (vnesite ustrezno črko, po abecedi).

Polisaharid
črka
škrob
A C D
celuloza
B Č E
<NAZAJ
>NAPREJ131/271