Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kaj so estri

Estri so organske spojine, ki imajo v molekuli estrsko vez (−COO−). Reakciji nastanka estra pravimo estrenje. Estri nastanejo pri reakciji organske ali anorganske kisline in alkohola ob prisotnosti močne kisline, kot je npr. žveplova kislina. Reakcija lahko poteka v obe smeri, je ravnotežna. Z dodatkom koncentrirane žveplove kisline reakcijo pospešimo, hkrati pa tudi dosežemo, da poteče v desno, ker kislina veže vodo in se zato ravnotežje pomika v smeri produktov.
Enačba sinteze estra.

Dopolnite enačbi sinteze estrov.

CH3−COOH + HO−CH2CH3 CH3COO −CH2CH3 + H2O

H−COOH + HO−CH3 H− COOCH3 + H2O

Prepoznavanje estrov

Oglejte si modele molekul treh estrov v navideznem prostoru, jih obračajte, da boste prepoznali gradbene enote estrov, in odgovorite na spodnja vprašanja.


Modeli neznanih estrov

Model molekule A Model molekule B Model molekule C

Opredelite, iz katerega alkohola in katere kisline so sestavljeni estri, katerih modeli molekul so nad nalogo.

Molekula estra A alkohol je: metanol ; kislina je: etanojska kislina.

Molekula estra B → alkohol je: propanol ; kislina je: etanojska kislina.

Molekula estra C → alkohol je: metanol ; kislina je: etanojska kislina.

<NAZAJ
>NAPREJ103/271