Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zakaj cimet diše drugače

Pripravite si štiri posode, v katerih stlačite svež ananas, banano in jagode, v četrto pa dajte nekaj zdrobljenega cimeta. Poskušajte ugotoviti, kateri vonj je precej drugačen od drugih.

Namesto sinteze estra - hidroliza estra

Estre pripravimo z reakcijo med karboksilno kislino in alkoholom, ki jima dodamo nekaj kapljic koncentrirane žveplove kisline. Nastali ester z destilacijo ločimo od alkohola in kisline. Vendar tak poskus ne bi imel velikega smisla, saj je ključna značilnost estrov njihov vonj, tega pa z gledanjem posnetka poskusa ne bi zaznali. Obratna reakcija estrenja je hidroliza (razpad) estra. Na posnetku si oglejte hidrolizo etiletanoata oz. etilacetata in se prepričajte, da pri reakciji nastaja alkohol etanol. 


Opis poskusa

V majhno destilacijsko bučko nalijemo nekaj mL estra etiletanoata (etilacetata) in dodamo nekaj kapljic natrijevega hidroksida. Sestavimo aparaturo za destilacijo in segrevamo. Etanol, ki nastaja pri reakciji, uvajamo v raztopino kalijevega dikromata. Alkohol reagira s kalijevim dikromatom, nastanejo Cr3+ ioni, ki so zelene barve. Zelena barva raztopine v erlenmajerici je dokaz, da je pri razpadu estra nastal alkohol.

Preverite razumevanje.

Dopolnite enačbo reakcije hidrolize estra in vpišite ime enega od produktov reakcije.

CH3−COO−CH2CH3 + NaOH → Na+CH3COO + CH3−CH2OH

etiletanoat   natrijev hidroksid   natrijev acetat     etanol

<NAZAJ
>NAPREJ105/271