Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Poimenovanje estrov

Estre lahko poimenujemo na več načinov. Podrobneje boste spoznali le enega. Poskušajmo poimenovati ester s spodnjo strukturno formulo.
1. Najprej poiščemo kislinski in alkoholni del estra.

2. Kislinski del izhaja iz etanojske kisline (v molekuli sta dva ogljikova atoma). Ta del poimenujemo tako, da korenu imena etan dodamo končnico -oat. Torej etanoat. To ime pove, da kislinski del izhaja iz kisline, ki ima v molekuli dva ogljikova atoma (ime tvorimo iz imena alkana etana).

3. Poimenujemo alkoholni del. Pri tem poimenujemo samo radikal alkoholnega dela estra.

 

4. Radikal alkoholnega dela estra izhaja iz etana (dva ogljikova atoma), poimenujemo ga tako, da korenu et- dodamo končnico -il. Dobimo ime alkoholnega dela etil.
 
5. Ester, ki je nastal iz etanojske kisline in alkohola etanola, se imenuje etiletanoat. Bodite pozorni na to, da smo na prvo mesto v imenu postavili ime radikala, ki izhaja iz alkohola.

Preverite razumevanje

Poskušajte poimenovati estre, katerih strukturne formule so v tabeli. Pomnite! Najprej poiščite alkoholni in kislinski del estra, nato tvorite ime estra. Ime pišemo skupaj.
 Ester A
 Ester B
Ester C
     

Ester A: metilpropanoat   Ester B: metilmetanoat

 Ester C: propiletanoat

<NAZAJ
>NAPREJ104/271