Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Mol snovi

Posamezni atomi so premajhni za tehtanje. Zato so znanstveniki uvedli posebno enoto za množino snovi z imenom mol. 1 mol snovi je tista množina snovi, ki vsebuje enako število delcev (atomov, molekul, ionov ali drugih delcev), kot je število atomov v 12,0 g izotopa ogljika $^{12}_{\, \, 6}{\rm C}$. Množino snovi označimo s črko n.


Katero enoto za množino uporabljamo v kemiji?


Mol.


Avogadrovo število

1 mol snovi vsebuje 6,02·1023 delcev. 1 mol železa vsebuje 6,02·1023 atomov železa, 1 mol natrija pa ravno toliko atomov natrija.

Število 6,02·1023 imenujemo Avogadrovo število (NA).

V 12,0 g ogljika je 6,02·1023 atomov ogljika. Koliko molov ogljika je to?

1 mol nekega elementa tehta 79,0 g. Kateri element je to?

Katera trditev je napačna, če imaš 1 mol svinca, 1 mol ogljika, 1 mol žvepla in 1 mol helija?

<NAZAJ
>NAPREJ211/271