Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

1 mol snovi je tista množina snovi, ki vsebuje enako število delcev (atomov, molekul, ionov ali drugih delcev), kot je število atomov v 12,0 g izotopa ogljika $^{12}_{\, \, 6}{\rm C}$.

Množino snovi označimo s črko n

1 mol katere koli snovi vsebuje 6,02·1023 delcev.

To imenujemo Avogadrovo število (NA).

 

Povezovanje

Snovi so sestavljene iz različnih gradnikov. V levem stolpcu preglednice so navedene različne množine snovi, v desnem pa vrsta gradnikov; 1 mol katerekoli snovi vsebuje 6,02·1023 gradnikov. Poveži oba stolpca.

1 mol Na
6,02·1023 atomov
2 mol H2O
12,0·1023 molekul
1,5 mol He
9,03·1023 atomov
4 mol O2
24,1·1023 molekul
1 mol HCl
6,02·1023 molekul
3 mol Cl2
18,1·1023 molekul
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ216/271