Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

1 mol tekočine

V merilnih valjih na sliki sta en mol etanola in en mol vode.

V obeh valjih je enako število molekul obeh tekočin.

1 mol katere od obeh tekočin ima večjo prostornino?

1 mol molekul

1 molekula vode H2O je sestavljena iz dveh atomov vodika in enega atoma kisika. 1 mol molekul vode pa je sestavljen iz dveh molov atomov vodika in enega mola atomov kisika.

Masa 1 mola spojine, ki vsebuje 6,02·1023 molekul, je številčno enaka relativni molekulski masi te spojine; enota za maso je g.


Koliko molov atomov vodika in klora je v enem molu molekul vodikovega klorida HCl? Koliko atomov je to?


En mol atomov vodika, en mol atomov klora; to pomeni 6,02·1023 atomov vodika in 6,02·1023 atomov klora.


Koliko molov?

Koliko molov atomov vodika vsebujeta dva mola molekul vode?

Dopolnite

1 mol spojine dušika in kisika vsebuje 1 mol atomov dušika in 1 mol atomov kisika. Katera spojina je to? Napišite njeno formulo.

NO
<NAZAJ
>NAPREJ214/271