Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
4.

Koliko Na+ ionov vsebuje 1 mol NaCl?

5.

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Natrijev karbonat se med drugim uporablja pri pranju za mehčanje vode in pri proizvodnji stekla.

1 mol spojine Na2CO3 vsebuje 2 mola Na+ ionov in 1 mol CO32− ionov.

To pomeni, da vsebuje 1 mol Na2CO3 6,02 ·1023 CO32− ionov in 12,0 ·1023 Na+ ionov.

Število 6,02·1023 imenujemo Avogadrovo število (NA).

6.

Ogljikova kislina je sestavni del nekaterih osvežilnih pijač.

Mol ogljikove kisline H2CO3 vsebuje poleg drugih tudi

Relativna molekulska masa ogljikove kisline je

7.

Preberite spodnje besediloi in dopolnite manjkajoče besede.

Mol ogljikovega dioksida vsebuje 6,02 ·1023 molekul CO2.

To število imenujemo Avogadrovo število.

<NAZAJ
>NAPREJ218/271