Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Masa enega mola snovi

Molska masa snovi (M) je masa 6,02·1023 delcev, ki to snov sestavljajo.

Za neki atom znaša relativna atomska masa 197. Atom katerega elementa je to in koliko znaša njegova molska masa?

Kolikokrat je masa enega mola magnezija večja od enega mola ogljika? Odgovor zaokroži na najbližjo celoštevilčno vrednost.

1 mol trdnih snovi

Na fotografiji sta mol natrijevega klorida in en mol železa.

1 mol katere od obeh snovi ima večjo maso?

<NAZAJ
>NAPREJ221/271