Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Množina in masa snovi

V kemiji računamo z masami snovi (m) in tudi z množino snovi v molih (n). Množino snovi izračunamo tako, da maso snovi delimo z njeno molsko maso.

$$n=\frac{m}{M}$$

Maso snovi pa izračunamo tako, da množino snovi pomnožimo z njeno molsko maso.


Koliko znaša masa dveh molov aluminija Al?


V periodnem sistemu elementov lahko vidite, da je relativna atomska masa aluminija 27,0. Molska masa tega elementa zato znaša 27,0 g/mol. Masa dveh molov aluminija je potem: m(Al) = n(Al) · M(Al) = 2 mol · 27,0 g/mol = 54,0 g.


Koliko molov je 24,0 g ogljika C?

Pet molov neke kovine tehta 135 g. Katera kovina je to?

Četrt mola atomov nekega elementa tehta 13,0 g. Kateri element je to?

1 mol katere koli snovi vsebuje 6,02·1023 delcev.

V 1 mol kroma je 6,02·1023 atomov kroma, ki skupaj tehtajo 52,0 g.

Koliko znaša molska masa elementa kroma?

<NAZAJ
>NAPREJ224/271