Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

1 mol aluminijevega triklorida

Relativna molekulska masa spojine AlCl3 znaša 133,5. Poiščite napačno trditev.

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

En mol katerekoli snovi vsebuje 6,02 ·1023 delcev. Maso enega mola snovi imenujemo molska masa. Izračunamo jo tako, da relativni atomski ali molekulski masi pripišemo enoto g/mol.

Poveži molske mase na desni z ustrezno formulo.

NaCl
58,5 g/mol
H2O
18,0 g/mol
CO2
44,0 g/mol
SO3
80,1 g/mol
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ222/271