Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Telefoniram

Poslušaj posnetek.

Kdo se je pogovarjal? Odgovori.

Zakaj je razredničarka poklicala Špelino mamo? Odgovori.

Kam mora priti Špelina mama po hčerko? Odgovori.

Katere vrste pogovor si poslušal? Izberi pravilni odgovor in ga utemelji.

Javni. Zasebni.

Sogovorki sta v neenakovrednem govornem položaju. Po čem si to prepoznal? Odgovori.

S čim sta sogovorki začeli in končali pogovor? Odgovori in pojasni, zakaj je to ustrezno.

Ali bi Špela, če bi sama poklicala mamo in jo obvestila o poškodbi, pogovor začela in končala s pozdravom? Odgovori.

V čem bi bila razlika med telefonskim pogovorom med razredničarko in Špelino mamo ter Špelo in njeno mamo? Odgovori.

Preberi besedilo.

Kako je potekalo sporazumevanje na sliki? Odgovori.

Kdo se je pogovarjal? Izberi pravilni odgovor.

Dva sošolca. Eden izmed staršev in otrok. Učenec in učitelj.

Po čem lahko sklepaš, da sta se pogovarjali prav ti dve osebi? Odgovori.

<NAZAJ
>NAPREJ73/547