Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Telefoniranje je pogosta oblika sporazumevanja. Povprečen človek na dan porabi več minut tako za pogovore po telefonu s svojimi bližnjimi kot tudi za urejanje drugih obveznosti. Pogovori po telefonu so večinoma zasebni, lahko so  uradni ali neuradni. Zato v njih uporabljamo različne socialne ravni jezika, ključno pa je, da upoštevamo temeljni bonton in da se zavedamo, da prek telefona ne moremo opraviti prav vseh pogovorov.

Pametni telefoni ob telefonskih pogovorih omogočajo še druge dejavnosti, pošiljanje SMS-sporočil, dostop do e-pošte, brskanje po spletu, fotografiranje, snemanje, igranje igric itd. Pošiljanje SMS-sporočil je s pojavom prenosnih telefonov hitro postala ena oblik dopisovanja med vsemi generacijami. V praviloma kratkih sporočilih pogosto ne veljajo stroga pravopisna pravila, razen če se sporočevalec in naslovnik osebno ne odločita, da bosta uporabila knjižno zborno obliko jezika (predvsem v uradnih situacijah, pa še v teh se pogosto zgodi, da uporabnika šumnike nadomeščata s črkami za sičnike). SMS-sporočila (pogovorno SMS-i) pridejo do naslovnika takoj in pogosto vsebujejo simbole, okrajšave, izpuste črk …

Poznaš pravila telefonskega pogovarjanja? Presodi, katere trditve veljajo za olikano telefonsko komunikacijo.

Preberi besedilo.

O čem se pogovarjata sogovorca? Odgovori.

Kaj pomenijo krajšave? Zapiši jih.

V kateri besedi iz tega pogovora se skriva beseda, prevzeta iz nemščine? Izpiši jo in zapiši pomen nemške prevzete besede.

Kako bi bilo besedilo zapisano v knjižnem jeziku? Preoblikuj ga v knjižni jezik in bodi pozoren tudi na ločila.

Sedaj pa kritično presodi, kako dobro si usvojil cilje tega poglavja.


Razmisli in naredi načrt, kako bi lahko svoje znanje dopolnil, izboljšal.

<NAZAJ
>NAPREJ78/547