Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kaj pomenita okrajšavi ju3 in rtm? Odgovori.

Ali tudi sam uporabljaš okrajšave in simbole v svojih SMS-sporočilih? Katere? Zapiši jih.

V SMS-sporočilih uporabniki dostikrat zanemarimo jezikovno pravilnost, pomembna sta nam hitrost in razumljivost sporočila, saj se z njimi navadno izognemo daljšim pogovorom, kar nam prihrani čas. Pri pisanju pogosto izkazujemo večjo mero kreativnosti, sporočila okrepimo s simboli, emotikoni. Pogosto tipičen jezik SMS-sporočil (krajšave, emotikone) prenašamo tudi v druge govorne položaje. Pri tem moramo biti pazljivi, saj lahko pride do napačnega razumevanja, še zlasti če sogovornik pomena določene okrajšave ne pozna.  

Se s temi trditvami strinjaš? Odgovori in utemelji svoj odgovor v obliki povedi.

Preberi besedilo.

Kdo se pogovarja? Odgovori.

V katero socialno zvrst bi uvrstil njun pogovor? Odgovori.

Ali sodi glede na funkcijsko zvrst njun pogovor med strokovna besedila? Izberi pravilni odgovor in utemelji svojo izbiro.

Da. Ne.

Za katere vrste pogovor gre? Odgovori.

Katere jezikovne posebnosti opaziš v njunem pogovoru? Izbiraj med ponujenimi možnostmi.

Izpust glasov. Izpust ločil. Dodajanje črk oziroma glasov. Pogovorne besede.
Besede iz tujih jezikov. Zapis šumnikov brez znamenja. Nebesedne prvine. Krajšanje besed.
<NAZAJ
>NAPREJ77/547