Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Po čem lahko sklepaš, da je bila tudi sogovornica presenečena nad Simonovo odločitvijo? Odgovori.

Kateri argument je Nataša navedla, da pravzaprav ne razume Simonove odločitve? Označi ustrezen argument.

Zakaj bosta sogovornici pogovor zagotovo nadaljevali? Odgovori.

Kaj je bila tema pogovora? Odgovori.

Kako se dekle počuti? Odgovori.

Ali je Nataša uporabljala knjižno zborno obliko jezika? Izberi odgovor in ga utemelji.

Da. Ne.

Kje je potekal pogovor? Izberi pravilni odgovor.

Doma. V šoli. Na treningu.

Katerih nebesednih prvin Natašina sogovornica ni mogla zaznati, a jih je ta uporabljala? Izberi pravilna odgovora. 

Mimiko obraza. Mimiko rok. Fotografijo. SMS-e.

Kakšen nasvet bo verjetno Nataši v naslednjem pogovoru dala Klara? Kaj bi ji ti svetoval? Odgovori.

Ali se ti zdi ustrezno, da je Simon o prekinitvi odnosa napisal SMS-sporočilo? Izberi odgovor in ga utemelji.

Da. Ne.

Preberi SMS-sporočila, ki jih je dekle preposlalo prijateljici.

Kaj izvemo iz tega pogovora? Odgovori.

Kateri dve besedi iz SMS-sporočil sodita med slengovske besede, prevzete iz angleščine? Izpiši ju in razloži, kaj pomenita.

<NAZAJ
>NAPREJ76/547