Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

V katerih socialnih zvrsteh sta se pogovarjala? Izberi pravilni odgovor.

Kaj je tema pogovora? Odgovori.

Ali sta sogovorca izbrala ustrezno zvrst jezika? Odgovori.

Katero zvrst bi morala izbrati mama, če bi o odsotnosti sina oz. hčere pisala SMS-sporočilo razredničarki? Navedi ustrezno zvrst.

Kaj manjka? Dopolni.

Otrok je uporabil nekaj besed, ki sodijo v govorico mladih – sleng .
V njegovem vprašanju je pravopisna napaka glede ločil to, da manjka vejica . V svojem odgovoru mami je uporabil angleško obliko besede hvala in jo zapisal s kratico tnx . Njegov zadnji odgovor je bil jp , kar pomeni ja .

Kako bi sporočila med mamo/očetom in sinom zapisal v knjižnem jeziku? Tvori pogovor, pozoren bodi tudi na rabo predlogov.

Zakaj predlog iz v sinovem prvem sporočilu ni ustrezen? Odgovori.

Zakaj je mama izpustila predlog s? Odgovori.

Ali bi se telefonski pogovor med sogovorcema razlikoval od njunega pogovarjanja prek SMS-ov? Po čem? Izberi odgovor in ga utemelji.

Da. Ne.

Telefoniranje je pogosta oblika sporazumevanja v sodobnem svetu. Telefon nam dostikrat pomaga v vsakdanjih situacijah, ko moramo sporočiti kaj nujnega ali prek njega izvemo kaj pomembnega. Prihrani nam čas in včasih tudi pot. Telefoniramo tudi za zabavo.

Danes (prenosnega) telefona ne uporabljamo samo za telefoniranje, temveč prek njega pošiljamo SMS-e (si dopisujemo), dostopamo do spletnih vsebin in drugih aplikacij.

Poleg telefoniranja pa uporabljamo telefone tudi za dopisovanje. Pošiljanje SMS-sporočil preko telefona je priljubljena oblika med vsemi generacijami. Pri pisanju SMS-sporočil se dostikrat zgodi, da je jezik, ki ga uporabljamo, bolj siromašen, osvobojen vseh pravil in posredno vpliva na pismenost.

<NAZAJ
>NAPREJ74/547