Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

S katerim namenom je pisec tvoril besedilo? Dopolni poved.

Pisec je napisal besedilo, da bi bralcem predstavil pot , ki se začne v Ilirski_Bistrici in konča v Premu .

Ponovno preberi besedilo.

Zakaj je pisec besedilu dodal tudi uvod? Odgovori.

Kako sta izhodišče in cilj poti povezana z Dragotinom Kettejem? Odgovori.

Oglej si zemljevid. Kako si sledijo kraji/zgradbe v besedilu? V pravilnem vrstnem redu vnesi imena krajev oziroma zgradb. 

 
Kraj oz. zgradba
Zemljevid
1
Trnovo
 
2
Rečica
3
Zarečje
4
Novakova domačija
5
Smrje
6
Prem

Katera reka je vrisana na zemljevidu? Dopolni poved.

Na zemljevidu je reka Reka .

Ponovno si oglej zemljevid. Na kateri nadmorski višini leži Prem? Podatek zapiši z besedo/-ami.

Prem leži na nadmorski višini štiristo_petinsedemdeset metrov.

Kateri izrazi v besedilu nam povejo, da je besedilo namenjeno predvsem pohodnikom? Odgovori.

Ponovno pozorno preberi besedilo. Koliko kilometrov pohodniki prehodijo od Trnovega do Novakove domačije? Označi pravilni odgovor.

Približno 2 kilometra. Približno 4 kilometre. Približno 4,5 kilometra. Približno 5,5 kilometra.

Oglej si fotografijo. Katero zgradbo prikazuje in kje na poti jo lahko pohodniki opazijo? Poved dopolni z besedami oz. besednimi zvezami iz besedila.

Na fotografiji je grad_Prem , ki ga lahko vidimo na vzpetini , ko hodimo iz vasi Smrje proti Premu. Na drugi vzpetini lahko opazimo cerkev_sv._Helene .
<NAZAJ
>NAPREJ121/547