Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Ponovno preberi besedilo Kettejeva pot.

Ali so trditve o besedilu pravilne? Izberi drži, če je trditev pravilna, in ne drži, če je napačna.

2.

Katere besede manjkajo v povedih? V povedi vstavi preden, medtem ko ali potem ko, tako da bodo v skladu z besedilom.

Medtem_ko hodimo po dolini reke Reke, lahko vidimo domačije.
Potem_ko prečkamo potok Posrtev, pridemo na makadamsko cesto.
Preden pridemo na asfaltno cesto, ki vodi proti Obrovu, se nam odpre pogled na Prem.
Preden prečkamo potok Posrtev, hodimo po asfaltu.

Katero vrsto besed si vstavljal v povedi? Izberi pravilni odgovor.

Prislove. Pridevnike. Predloge. Veznike.
3.

Vprašaj se po števnikih iz uvodnega dela besedila. Vprašalnici zapiši v prazni okenci.

Kateri
Koliko

Po kateri vrsti števnikov si se spraševal? Dopolni povedi.

Prvi števnik je vrstilni , drugi pa glavni .
4.

Kaj pomenijo v besedilu zapisane besede kolovoz, zaselek, slemenski? Njihovo razlago poišči v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, nato besede uporabi v novih povedih. Povedi zapiši v prazno okence.

5.

Kako bi si sledile povedi, če bi pisec opisoval pot iz Prema v Ilirsko Bistrico? Povedi postavi v pravilni vrstni red.

Pot začnemo pri Kettejevi rojstni hiši.
Ogledamo si lahko freske znanega slovenskega slikarja.
Spuščati se začnemo proti Premu.
Iz vasi Smrje se spustimo proti dolini reke Reke.
Ogledamo si črno kuhinjo.
Prečkamo potok in nadaljujemo proti Zarečju.
Gremo čez Zareški most.
Po Kettejevi ulici prispemo do OŠ Dragotina Ketteja.
<NAZAJ
>NAPREJ124/547