Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zakaj je pisec v besedilu navajal kraje v takem vrstnem redu, kot si sledijo na poti? Odgovori.

Kateri podatki o kraju manjkajo v povedih? Dopolni jih z besedami oz. besednimi zvezami iz besedila.

Vas Zarečje leži na_vzhodnem_robu_Brkinov .
Pri_Novakovi_domačiji smo približno na polovici poti.
V_vasi_Smrje gremo mimo cerkve sv. Janeza Krstnika.
Pot proti Premu se začne strmo vzpenjati med_sadnim_drevjem .

Kaj si vstavljal v povedi? Označi pravilno rešitev in jo pojasni.

Prislovna določila kraja. Krajevne odvisnike.

Preberi odlomek iz besedila. V njem označi besede, s katerimi so poimenovane faze/koraki, ki jih morajo opraviti pohodniki.

Skozi vas gremo mimo cerkve sv. Janeza Krstnika iz 17. stoletja znamenitim zvonikom do kapelice. Na križišču zapustimo asfalt in zavijemo levo. Med sadnim drevjem se precej strmo začnemo vzpenjati proti Premu.

Katere besede si označil? Označi pravilni odgovor.

Prislove. Samostalnike. Glagole. Pridevnike.

V katerem času, osebi in številu so glagoli? Dopolni poved.

Glagoli so v sedanjiku , in sicer v 1. osebi množine .

Zakaj je pisec uporabil ravno ta glagolski čas? Odgovori.

Ali so navedene trditve o besedilu pravilne? Izberi drži, če je trditev pravilna, in ne drži, če je napačna. Odgovore ustno utemelji.

Besedilo je javno.

Drži. Ne drži.

Besedilo je objektivno.

Drži. Ne drži.

Besedni in nebesedni del sta med seboj vsebinsko povezana.

Drži. Ne drži.

Besedilo je umetnostno.

Drži. Ne drži.

Vsi glagoli v besedilu so v sedanjiku.

Drži. Ne drži.

Kaj je besedilo Kettejeva pot? Izberi pravilni odgovor.

Ob nalogah skušaj povzeti značilnosti besedilne vrste, ki si jo prebral, nato svoje ugotovitve primerjaj z razlago v povzetku.

<NAZAJ
>NAPREJ122/547