Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Čemu beremo opise poti? Odgovori.

Poti so lahko raznovrstne. Pogosto beremo opise pešpoti, gorskih/planinskih poti, kolesarskih poti itd. Kje bi tovrstna besedila lahko prebral? Izberi pravilne odgovore.

Besedilo, v katerem natančno predstavimo pot, ki jo mora naslovnik prehoditi oziroma prevoziti, če želi priti v določen kraj, je opis poti. V opisu v pravilnem vrstnem redu navedemo kraje, skozi katere moramo potovati, povemo, kje oziroma kam moramo zaviti, da prispemo do izbranega cilja. V opisu ne pripovedujemo o enkratnem dogodku in ne izražamo svojega mnenja in občutkov, zato je opis poti objektivno besedilo.

Glagoli, s katerimi poimenujemo faze poti, so po navadi v 1. osebi množine. Ker z njimi izražamo dejanja, ki se ponavljajo, uporabljamo sedanjik.

Za večjo nazornost opisu dodamo tudi slikovna ponazorila, npr. fotografije, skice, zemljevide.

Opise poti lahko preberemo v vodnikih, enciklopedijah, leksikonih.

Preberi odlomek iz besedila z naslovom Od izvira Donave do avstrijske meje.

Ali je besedilo opis poti? Navedi dve značilnosti, s katerima boš utemeljil svoj odgovor. Odgovor v obliki povedi zapiši v prazno okence.

Sedaj pa kritično presodi, kako dobro si usvojil cilje tega poglavja.


Razmisli in naredi načrt, kako bi lahko svoje znanje dopolnil, izboljšal.

<NAZAJ
>NAPREJ123/547