Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

DRAGOTIN KETTE: NA OTČEVEM GROBU

Preberi besedilo.

Dragotin Kette: Na otčevem grobu

Povedi, mračni me {grobar;kdor koplje grobove}, s seboj
na zéleni, na senčni grob njegov,
kjer križ železen, kamenit je krov,
pod njim uživa otec svet {pokoj;mir}.

Ah, dobro ti je tukaj, otec moj!
A jaz potujem pot ti {negotov;tak, ki ni gotov}
brez {smotra;cilj} , brez prijateljev, {drugóv;tovariš, prijatelj},
brez sreče, sam, a z dušoj žalostnoj.

Zakaj si pravil, otec, mi nekdaj
o svetski sreči, otec? Sèn je, sèn!
Življenje je sovraštvo, večen boj ...

Pač ljubim te, a ker te ljubim, {znaj;vedi},
ne želel bi ti spet iz groba vèn.
Le spavaj, spavaj, srečni otec moj! 

Kakšno je razpoloženje v pesmi? Odgovori in odgovor utemelji. 

Kako to vpliva nate? Odgovor utemelji.

Razumevanje pesmi je zaradi številnih zaznamovanih (starinskih) besed oteženo. Obarvanim besedam poišči nezaznamovane ustreznice. Napiši jih ob verzih (ne spreminjaj oblike besed).

Na otčevem grobu
očetovem
Povedi, mračni me grobar, s seboj
na zéleni, na senčni grob njegov,
kjer križ železen, kamenit je krov,
pod njim uživa otec svet pokoj.


kamnit streha
oče sveti mir
Ah, dobro ti je tukaj, otec moj!
A jaz potujem pot ti negotov
brez smotra, brez prijateljev, drugóv,
brez sreče, sam, a z dušoj žalostnoj.


cilja {tovarišev;prijateljev}
dušo žalostno
Zakaj si pravil, otec, mi nekdaj
o svetski sreči, otec? Sèn je, sèn!
Življenje je sovraštvo, večen boj ...

svetovni sanje

Pač ljubim te, a ker te ljubim, znaj,
ne želel bi ti spet iz groba vèn.
Le spavaj, spavaj, srečni otec moj!
vedi

spi

Kaj (kateri dogodek) iz Kettejevega življenja predstavlja podlago za nastanek te pesmi? Odgovori.

<NAZAJ
>NAPREJ431/547