Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kaj je značilno za besedilo Na otčevem grobu? Ustrezno dopolni poved.

To besedilo je po obliki pesem , saj je napisano v {verzih;kiticah} in {kiticah;verzih} .

Katera fotografija najbolj ustreza podobi groba v Kettejevi pesmi? Izberi ustrezno.

Podobi groba najbolj ustreza fotografija {2;3;4;1}

Kateri dve osebi nagovarja lirski subjekt v pesmi in kaj jima naroča? Izberi ustrezni osebi in ju poveži z ustreznima sporočiloma.

grobarja
Naj ga odpelje na očetov grob.
prijatelja
očeta
Naj se ne vrne v življenje.
Število napačnih: 0

Ali ima izpovedovalec do svojega očeta bolj negativna ali pozitivna čustva? V besedilu označi del, iz katerega je to razvidno.

Kljub temu se lirski subjekt na očeta tudi nekoliko huduje. Glede česa ga je oče razočaral? Odgovor napiši v obliki povedi.

Izpovedovalec si je ustvaril dokaj jasno sliko o tem, kakšna sta svet živih in svet mrtvih. Katere značilnosti je pripisal svetu živih in katere svetu mrtvih? Vsako značilnost povleci v ustrezni stolpec.

negotov osamljen nesrečen potrt sovražen zahteva boj za obstanek prijeten srečen miren

Svet živih

Svet mrtvih

<NAZAJ
>NAPREJ432/547