Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Izpovedovalec je med svetom živih in svetom mrtvih ustvaril popolno nasprotje. Kakšen je njegov pogled na svet živih? Izberi pravilni odgovor.

Pesimističen. Optimističen.

Lirski subjekt je izrazil svoje doživljanje sveta. Ali je prvoosebni? Izberi pravilni odgovor. 

Da. Ne.

V pesmi je več kot pol povedi vprašalnih oz. vzkličnih. Poslušaj interpretacijo zadnjih dveh kitic in ugotovi, kaj izraža pogosta raba klicajev in vprašajev. Izberi ustrezne odgovore.

Ponovno preberi pesem, pozoren bodi na njeno obliko.

S programom za snemanje posnemi svojo recitacijo pesmi Na otčevem grobu.

Kot si verjetno že sam ugotovil, gre za stalno pesemsko obliko, ki ima vnaprej določene značilnosti. Katere? V vsaki vrsti izberi pravilni odgovor.

Katera stalna pesemska oblika ima tako razporeditev verzov in kitic? Napiši ime vrste pesmi.

Sonet .

Katere od spodnjih podatkov še lahko povežeš s to vrsto pesmi? Izberi ustrezne.

Pisal jih je tudi Prešeren. Pisal jih je Linhart. Ima določeno število zlogov. Ima natančno predpisana pesniška sredstva. Ima določeno rimo. Običajno je epska pesem. Običajno je lirska pesem. Vsebinsko je pesem dvodelna.

Lahko povežem

Ne morem povezati

O tej vrsti pesmi napiši povzetek.

<NAZAJ
>NAPREJ433/547