Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Ponovno preberi pesem Dragotina Ketteja Na otčevem grobu. Posebej pozoren bodi tokrat na ritem in pesniška sredstva.

Katera pesniška sredstva si zaznal v pesmi? Kakšen je ritem? Odgovora napiši.

Pomembno je, da si kot bralec taka vprašanja zastaviš že sam, saj si moraš mnenje o kakovosti nekega dela ustvariti sam na osnovi tega, kar v besedilu prebereš in opaziš. Če imaš s tem še določene težave, so ti v pomoč še naloge v nadaljevanju.

Katere besede v prvi kitici so okrasni pridevki? Izberi jih v pesmi.

2.

Katere od navedenih besednih zvez imajo zaznamovan/obrnjen besedni red? Izberi jih.

senčni grob njegov križ železen svet pokoj
otec moj z dušoj žalostnoj o svetski sreči
večen boj srečni otec moj

Čemu je avtor uporabil obrnjen besedni red? Odgovori.

Vprašalne in vzklične povedi imajo v književnosti običajno vlogo pesniških sredstev. Kateri dve pesniški sredstvi tako še najdemo v pesmi?

3.

Kateri vrsti ponavljanja najdeš v izpisanih verzih? Primera poveži z ustreznima poimenovanjema.

brez smotra, brez prijateljev, drugóv,

brez sreče, sam, a z dušoj žalostnoj.

{ponavljanje_na_začetku_verzov;podvojitev}
Le spavaj, spavaj, srečni otec moj!
{podvojitev;ponavljanje_na_začetku_verzov}
4.

Odnos lirskega subjekta do sveta je zelo negativen. Ali ga razumeš ali se ne moreš strinjati z njegovim pogledom na svet? Kako bi ga potolažil? Napiši vsaj dve misli, ki bi ga lahko potolažili.

<NAZAJ
>NAPREJ435/547