Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

JOSIP MURN ALEKSANDROV: KJE TIHI SI MI DOM

Preberi besedilo.

Josip Murn Aleksandrov: Kje tihi si mi dom

In še in še in vedno bolj
prši sneg, naletava,
in sam sem sredi večnih polj
in noga se mi pogrezava. –
Kje tihi si mi dom,
ti sreča moja prava?
Nocoj, kedaj te videl bom,
ti sreča moja prava?...
Prostrane dalje mrak molči,
prši sneg, zamrzava...
ah, v srce, zdi se, naletava.

Posnemi svojo recitacijo pesmi.

Katera tematika je značilna za pesem Kje tihi si mi dom? Izberi pravilni odgovor.

Utemelji izbiro odgovora.

Tako kot pesem, ki si jo napisal, tudi ta odslikava dogajanje v naravi. Kaj vse je v pesmi povedano o naravi oz. pokrajini, ki jo zaznava lirski subjekt? Odgovor napiši v obliki povedi.

Kakšen je opis pokrajine v pesmi? Izberi pravilni odgovor.

Subjektiven. Objektiven.

Pesnik je torej v pesmi nanizal svoje vtise/impresije iz narave. Podobno so ob koncu 19. in na začetku 20. st. slovenski in svetovni slikarji na svoja slikarska dela prenesli svoje subjektivno zaznavanje prizora iz narave, ki je bilo odvisno od trenutnega stanja (tako človeka kot naravnih zakonitosti, npr. vreme, del dneva ...; prim. spodaj Jakopičeve slike Križank). Ta smer likovnega in literarnega ustvarjanja se imenuje impresionizem (več o njem v poglavju Moderna).

<NAZAJ
>NAPREJ438/547