Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

NALOGE

1.

Josipa Murna Aleksandrova povezujemo tudi s pojmom kmečka pesem, saj je njegovo pesniško ustvarjanje močno povezano s kmečkim življenjem. Eno takih pesmi si lahko prebereš v nadaljevanju.

2.

Kaj pomenijo spodaj navedene besede? Spodnje razlage poveži z ustrezno besedo. Vsako besedo lahko povežeš samo z eno razlago. Pomagaš si lahko tudi s slovarjem (SSKJ).

dvor
sv. Izidor
hram
dota
Razlage povleci k ustrezni besedi.
dvorišče
zavetnik kmetov in kmečkega stanu
shramba, kašča
premoženje, ki ga prinese ženska v zakon
veliko, razkošno grajeno poslopje
soba
zavetnik zakonskega stanu
3.

Kmečka pesem je slogovno dokaj preprosta; učinkuje skoraj kot ljudska pesem. Katere značilnosti ljudske pesmi najdemo v njej? Izberi pravilne odgovore. V pesmi označi primere za vsako odkrito značilnost.

Star/narečni jezik.

Da. Ne.

Pomanjševalnice

Da. Ne.

Ljudska števila.

Da. Ne.

Pretiravanje.

Da. Ne.

Ponavljanje.

Da. Ne.

<NAZAJ
>NAPREJ442/547