Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Ali bi po obravnavi pesem Kje tihi si mi dom recitiral drugače? Ponovno posnemi svojo recitacijo in jo primerjaj s tisto, ki si jo posnel pred obravnavo.

Ponovno preberi pesem, ki si jo napisal na začetku te učne enote. Kako ti je všeč zdaj, ko si spoznal še Murnovo pesem Kje tihi si mi dom? Je tudi tvoja impresionistična? Je razpoloženjska? Ti je uspelo v njen združiti vtise iz narave in svoja občutja? Prvotno različico pesmi dodelaj, tako da bo povsem ustrezala navodilom za pisanje.

Kaj oz. kdo je na slikah? Dopolnil razpredelnico.
Murn
{Muren;muren}

Josip Murn Aleksandrov je imel podobno žalostno usodo kot njegov sodobnik Dragotin Kette. Z življenjem slednjega si se že seznanil, zato ti podatkov iz njegovega življenja ne bo težko razvrstiti na dogajalno premico.

Dragotin Kette

vojaški rok v Trstu rejniška družina Dunaj, študij 1879, Ljubljana Novo mesto, pozna matura 1899, cukrarna 1901, cukrarna Alma Souvan – pesniški ideal 1876, Prem

Rojstvo

Šolanje

Prvi koraki v odraslost

Smrt

Podatki, ki so ostali nerazporejeni, veljajo za Josipa Murna Aleksandrova. Strni jih v povezano besedilo o življenju Josipa Murna Aleksandrova.

<NAZAJ
>NAPREJ440/547