Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Vtise iz narave je v pesmi Kje tihi si mi dom Murn nadgradil s svojimi občutji. Na kaj se nanašajo občutja lirskega subjekta v pesmi? Izberi pravilne odgovore.

So občutja lirskega subjekta negativna ali pozitivna? Svoj odgovor utemelji; pri tem se sklicuj na besedilo.

Ali so občutja v lirskem subjektu in vtisi iz narave skladni? Izberi pravilni odgovor.

Da. Ne.

Svoj odgovor utemelji.

V drugi polovici pesmi najdeš metaforo, ki izraža občutja lirskega subjekta. Poustvari jo likovno, tako da ustrezni sliki povlečeš v spodnji kvadrat.

Kaj je s to metaforo povedano o lirskem subjektu? Odgovori ustno.

V pesmi poišči še poosebitev oz. personifikacijo in jo označi. 

Posodobi verz, v katerem najdemo poosebitev. Uporabi nezaznamovane besede in besedni red.

<NAZAJ
>NAPREJ439/547