Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

POVZETEK

Prebral si pesem Kje tihi si mi dom Josipa Murna Aleksandrova. Si si zapomnil, kaj je zanjo značilno? Pesem ponovno preberi in izberi ustrezne odgovore.

Ta pesem je:

Razpoloženjska. Ljubezenska. Socialna.
Impresionistična. Domovinska. Realistična.

V pesmi Kje tihi si mi dom so upesnjene Murnove značilne teme: osamljenost, izgubljenost v svetu in otožnost, ki so vse posledica hudih težav, ki so ga spremljale že vse od otroštva. V njej se odraža tudi močan stik z naravo, v kateri je našel tolažbo.

Ta pesem je impresionistična, saj lirski subjekt naniza kar nekaj vtisov/impresij iz narave (npr. prši sneg). Ti so v Murnovih pesmih pogosto skladni z razpoloženjem lirskega subjekta (sneg/večer : tesnoba/žalost).

Kdo so književniki na slikah? Napiši njihova imena in priimke.

     
Dragotin Kette
  Ivan Cankar   Oton Župančič

Josipa Murna Aleksandrova skupaj z Dragotinom Kettejem, Ivanom Cankarjem in Otonom Župančičem uvrščamo v literarnozgodovinsko obdobje moderna, ki je znano po številnih smereh, med katere prištevamo tudi impresionizem, ki je najbolj opazen prav pri Murnu.

Murn je znan predvsem kot pesnik kratkih razpoloženjskih, ljubezenskih in t. i. kmečkih pesmi. Njegova poezija je v obliki zbirke izšla šele po njegovi smrti, leta 1903, ko jo je izdal Ivan Prijatelj z naslovom Pesmi in romance.

Zadnji del imena Aleksandrov je avtorjev psevdonim (tj. izmišljeno/umetniško ime). Od kod ga je prevzel? Izberi odgovor, ki se ti zdi najbolj verjeten.

Sedaj pa kritično presodi, kako dobro si usvojil cilje tega poglavja.


Razmisli in naredi načrt, kako bi lahko svoje znanje dopolnil, izboljšal.

<NAZAJ
>NAPREJ441/547