Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kaj je tisto, kar po pripovedovalčevem mnenju naredi vrečo dvakrat težjo ob devetih? Odgovori.

Katera lastnost je dodana kapljam potu in kaj je s tem povedano? Dopolni poved.

Kaplje potu postanejo svinčene , saj ob devetih postanejo tako zelo težke .

Kako so poimenovani João António in drugi delavci v skladiščih kave? Označi ustrezni poimenovanji.

Kaj je s tem povedano o delavcih? Izpostavi dve značilnosti.

Kateri dogodek je usoden za Joãa Antónia? Odgovori.

Kako pripovedovalec komentira nadaljnjo usodo vreče s kavo? Izpiši ustrezno besedno zvezo.

{OSTALO_;OSTALO;Ostalo} {NI_;ni;NI} {POMEMBNO__;POMEMBNO;pomembno}

Zakaj lahko tako trdi? Izberi nepravilni odgovor.

Po čem veš, da se tudi v tovarni ne obremenjujejo preveč s smrtjo enega izmed svojih delavcev? Odgovori.

Še enkrat preberi odlomek, ki govori o potovanju vreče do trgovine.

Ali te je pri Olafovi smrti presenetilo ponavljanje usod ljudi, ki so prihajali v stik s kavo? Izberi pravilni odgovor in ga utemelji.

Da. Ne.

Kolikokrat je vreča okrvavljena, preden zrna pridejo v pražarno? Izberi pravilni odgovor.

Enkrat. Dvakrat. Trikrat. Štirikrat.

Kdo od navedenih oseb tragično konča med transportom kave od skladišča do trgovine? Izberi ustrezne osebe.

Jacques. João António. Pripovedovec. Olaf.
Josainette. Lucian. Arnald Conti. Adelina.
<NAZAJ
>NAPREJ532/547