Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

5.

S katero besedno zvezo so še poimenovana kavna zrna? Izpiši jo.

Poimenovana so kot {dišeči_skarabejčki;DIŠEČI_SKARABEJČKI} .

Ponovno si oglej razlago besede skarabejčki. Kaj je skupno kavi in hroščem? Odgovori.

Zakaj meniš, da se je pripovedovalec odločil za tako poimenovanje? Odgovori.

6.

Še enkrat preleti besedilo, pozoren  bodi na dolžino povedi. Kaj si opazil? Izberi pravilni odgovor.

Ali je v četrtem odstavku zapisana večstavčna poved povezana z vsebino oz. dogajanjem v zgodbi? Odgovori in svoj odgovor utemelji.

Da. Ne.

7.

Kateri slogovni postopek je uporabljen v besedilu? Izberi pravilni odgovor in ga utemelji.

Opisovanje (opis). Subjektivno opisovanje (oris). Pripovedovanje. Dvogovor.

8.

Odzovi se na prebrano besedilo. Izberi eno izmed možnosti in tvori besedilo. Besedilo naj obsega okoli 200 do 300 besed. Deli ga s kritičnim prijateljem in ga nato še izboljšaj.

9.

Od kod v naše domove dobimo banane, kivije, pomaranče? Na spletu poišči podatke, nato po vzoru Bratoževe kratke zgodbe tvori svoje besedilo.

<NAZAJ
>NAPREJ536/547