Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Lom svetlobe

Stojiš ob robu bazena in opazuješ kopalce, ki stojijo v vodi. Zdi se, kot da imajo nenavadno kratka telesa in kratke noge. Če v vodo pod kotom potisneš palico ali slamico, je videti zlomljena.

V tem poglavju boš spoznal vzroke za te pojave.V posodo z vodo posvetimo z lasersko svetlobo, kot kaže slika. Opazimo, da se svetlobni žarek na prehodu iz zraka v vodo delno odbije, delno pa prodre v vodo, a pot nadaljuje v drugi smeri. Pojav imenujemo lom svetlobe. Z njim se srečujemo vedno, ko svetlobni žarki prehajajo iz enega prozornega sredstva v drugo (na primer iz zraka v vodo ali v steklo).

 

Lomni zakon

Opredelimo najprej nekaj pojmov: pravokotnico na mejo med sredstvi, ki gre skozi točko prodora žarka, imenujemo vpadna pravokotnica. Kot med smerjo vpadnega žarka in vpadno pravokotnico imenujemo vpadni kot, kot med smerjo lomljenega žarka in vpadno pravokotnico pa lomni kot.

POMNI: Ko potuje žarek svetlobe iz zraka v vodo, v steklo ali v kakšno drugo prozorno snov, se lomi. Pri tem je lomni kot vedno manjši kot vpadni kot.

Kako je z lomom svetlobe, ko svetlobni žarek iz vode prodre v zrak?

<NAZAJ
>NAPREJ39/260